Fundacja "Akademia Biskupa Ignacego Krasickiego"

O Fundacji

Witamy na naszej stronie i zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Fundacji! Fundacja "Akademia Biskupa Ignacego Krasickiego" działa od roku 2010. Skąd obecność Biskupa Krasickiego w nazwie naszej Fundacji? Kiedy myśleliśmy o patronie fundacji, która będzie związana ze Skierniewicami i regionem łódzkim, ale ma też ambicje i plany, aby uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym regionu oraz wspierać ważne projekty edukacyjne, to wybór był jednoznaczny. Biskup Ignacy Krasicki był ostatnim z prymasów, który swój urząd sprawował ze Skierniewic. To w naszym mieście powstawały jego słynne fraszki i to tutaj stworzył redagowaną przez siebie gazetę „Co tydzień”, poświęconą sprawom społecznym, rozwijaniu wiedzy, podnoszeniu kultury i budowaniu zaangażowania w pracę dla dobra Ojczyzny. Zatem - wprost idealny patron dla Fundacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, która swoje cele określiła poprzez: - wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację, kulturę i sztukę; - wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego rynku pracy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i regionu; - wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i biznesu realizującego postulaty społecznej odpowiedzialności; - rozwój postaw obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu. Głównym obszarem działalności Fundacji pozostaje kultura i edukacja oraz wspieranie młodych talentów. Fundacja jest organizatorem Warsztatów Wokalnych HARMONIA - największej i najbardziej znanej inicjatywy muzycznej młodych w diecezji łowickiej. Na stałe współpracuje z Zespołem Czwartym i wieloma artystami sceny muzyki chrześcijańskiej. Prowadzimy także zajęcia Chrześcijańskiej Akademii Śpiewu, wspierając rozwój talentów dzieci. Opiekujemy się skierniewickim odcinkiem Warszawskiej Drogi św. Jakuba Starszego (w ogrodzie parafialnym przy ul. Senatorskiej znajduje się nasza tablica stacyjna), uczestniczymy także w Parlamencie Jakubowym. Fundacja jest solidnym i wiarygodnym partnerem, współdziałającym od lat z lokalnym samorządem, instytucjami kultury oraz organizacjami kościelnymi i mediami. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i współpracę przy realizacji nowatorskich projektów i programów, które mogą służyć wzmacnianiu jakości życia społecznego. Zapraszamy do kontaktu z Fundacją oraz do wspierania naszych działań!

Adres:
ul. Mazowiecka 28G
96-100 Skierniewice

Tel.: 505 014 915
E-mail: fundacja@fundacjakrasicki.pl
NIP: 836-184-82-24

 • Adres WWW: fundacjakrasicki.pl
 • Adres korespondencyjny

  Fundacja "Akademia Biskupa Ignacego Krasickiego"
  ul. Mazowiecka 28G
  96-100 Skierniewice

  Jak wesprzeć Fundację?

  Najprostszą formą wsparcia działań Fundacji jest przekazanie darowizny - finansowej lub rzeczowej.

  Darowizny finansowe na rzecz Fundacji "Akademia Biskupa Ignacego Krasickiego" (numer KRS: 0000370117) przekazujemy bezpośrednio na rachunek (tytuł: darowizna na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego), prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 92 1750 0012 0000 0000 3879 9126

  Z możliwości odliczenia dokonanej darowizny od podstawy podatku dochodowego mogą korzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z przepisów wynika, że:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), którzy dokonają w danym roku podatkowym darowizny pieniężnej lub rzeczowej, będą mogli w rozliczeniu rocznym pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o kwotę tej darowizny, z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, ze zm.)

  • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), którzy w danym roku podatkowym dokonają darowizny, uzyskają korzyść w postaci możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej, w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w to z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).


  Nasza Fundacja prowadzi statutową działalność pożytku publicznego
  (może więc przyjmować darowizny podlegające odliczeniu od postawy opodatkowania). Nie staramy się o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nie chcemy konkurować o prawo do otrzymywania 1% pdof (który de facto nie jest darowizną, tylko przekierowaniem środków, jakie podatnik jest zobowiązany zapłacić państwu). Uważamy, że 1% najlepiej służy organizacjom społecznym i charytatywnym.

  Dziękujemy za udzielane wsparcie!

  FORMULARZ KONTAKTOWY

    _____  _____  _____   ____ 
   / ____| |_  _| | __ \  / __ \ 
   | | __  | |  | | | | | | | |
   | | |_ |  | |  | | | | | | | |
   | |__| | _| |_ | |__| | | |__| |
   \_____| |_____| |_____/  \____/